یزد- خیابان چمران – جنب دبیرستان کیخسروی

کوچه هفتم – پلاک 8- کد پستی 8915613836

دفتر مركزي
یزد- خیابان چمران – جنب دبیرستان کیخسروی- کوچه هفتم – پلاک 8- کد پستی 8915613836

تلفن : 36289119-035
مشاوره فروش :   0٩١٣٥١٨٦٢٠٠
فکس : 36289120-035

آدرس ایمیل : info@mehregantradingco.com & mehregantrade@gmail.com